Şirket Politikası

 
Amacımıza ulaşabilmek için oluşturduğumuz şirket politikamız ;
 
 • Tanımlanmış tüm risklere karşı proaktif emniyet tedbirleri alınacaktır.
   
 • Acil durumlara karşı her zaman hazır bulunulacaktır.
   
 • Emniyet ve yönetim becerilerinin devamlı olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
   
 • Eğitim, talim ve aşinalık prosedürleri ile kontrol listesi oluşturularak  en üst düzeyde tutulması sağlanacaktır.
   
 • Şirket gemilerinin bakım – tutum standartları en üst düzeyde tutulacaktır
   
 • Çevresel Koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası kural ve düzenlemelere yönelik tüm tedbirler alınacak ve uygulaması sağlanacaktır.
   
 • Karada ve gemilerimizde uygun yeterlilik, vasıf ve kalitede eleman istihdam edilecektir.