Emniyet Politikası

 • Gemide can ve mal emniyeti 1. önceliğe haizdir.
   
 • Gerek ulusal ve gerekse uluslararası kurallar ve regülasyonlar ile belirlenen emniyet kurallarına kesinlikle riayet edilecektir.  
   
 • Gemideki tüm faaliyetlerde emniyet unsuru öncelikle ele alınacak ve bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecektir.
   
 • Gemi emniyetini, can ve mal emniyetini ve çevre emniyetini zaafiyete düşürecek hiçbir harekete müsaade edilmeyecektir.
   
 • Gemi emniyeti ile ilgili ekipmanların tam ve eksiksiz olması, kontrollerinin zamanında yapılması sağlanacaktır.
   
 • Eğitim faaliyetlerinde öncelik emniyet ile ilgili konulara verilecektir.
   
 • Emniyet ile ilgili role talimlerine tüm personelin fiilen iştiraki sağlanacaktır.
   
 • Gemide müsaade edilen mahaller dışında kesinlikle sigara içilmeyecektir.
   
 • Yangınla mücadele ekipmanlarının, seyyar ve sabit yangın söndürme sistemlerinin her an kullanıma hazır durumda bulundurulması sağlanacaktır.
   
 • Limanlarda geminin fiziki emniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacaktır.
   
 • Gemi emniyetini  ciddi şekilde riske edici faaliyetler iş akdinin fesih nedeni olarak değerlendirilecektir.