Çevre Koruma Politikası

 • Çevre koruma etkisini maksimuma çıkaracak, kirletme etkisini ise minimuma indirecek tedbirler alınacak, kontrol ve teşvik edilecektir.
   
 • Kara, deniz ve hava ile ilgili  çevresel korumayı sağlayacak tüm ulusal ve uluslararası yasal kural ve düzenlemelere uyulacaktır.
   
 • Tüm şirket ve gemi çalışanlarının çevresel korumayı sağlamaya yönelik görev ve sorumluluklarının yürürlükteki prosedürler çerçevesinde tespiti ve etkin olarak uygulanması sağlanacaktır.
   
 • Gerek şirket ve gerekse gemi personelinin özellikle acil durumları kapsayan çevre koruması ile ilgili bilgi ve becerilerinin, yöresel ve uluslararası kaidelerin gereklerine uyacak şekilde eksiksiz ve mükemmel olarak geliştirilmesi temin edilecektir.
   
 • Çevre koruma ile ilgili eğitim ve ekipmanların standartları en üst düzeyde tutulacak ve idame edilecektir.