Personel Politikası

 • Teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulamalarını yapabilecek, gerektiğinde insiyatif kullanabilecek ve sorumluluk şuuru taşıyan personel yetiştirmeye yönelik faaliyetler planlanacak ve uygulamaya konacaktır.
   
 • Şirket bünyesinde çalışan personelin eğitim standartını, uluslararası regülasyonlar ve kurallarda belirtilen yeterlilik seviyesine çıkaracak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler alınacaktır.
   
 • Ticari faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, konularında uzman ve deneyimli personel istihdam edilecek ve kalıcılığını sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır.
   
 • Personel temininde daha önce şirket bünyesinde çalışmış, başarılı ve tecrübeli personele öncelik verilecektir.
   
 • Şirketimizde ´´Grup Çalışması´´ konsepti tesis ve idame edilecektir.