Akar Shipping Yönetim Kadrosu

Coşkun KONAN
Finans Departman Müdürü