Akar Shipping Yönetim Kadrosu

Yucel KUGU
Muhasebe Müdürü