Akar Shipping Yönetim Kadrosu

Levent GÖRMÜŞ
Satınalma Müdürü
 
Ömer ÇALIŞKAN
Satınalma Asistanı